26 juli 2020

Gebruik Kajuit vanaf 1 september

Het bestuur van de Kajuit heeft zijn best gedaan om het gebruik van de Kajuit vanaf begin september op een verantwoorde manier te kunnen opstarten. We hebben daarvoor afgelopen weken overleg over gehad. Maar op één onderdeel kon men ons, als gebruikers van de Kajuit, geen toezegging doen op het vlak van gezondheid en veiligheid : de ventilatie. Ook andere gebruikersgroepen van de Kajuit hebben hier op gewezen.

Voor ons als bestuur, met een verantwoordelijkheid naar al onze leden, is dit aanleiding om de vraag bij het bestuur van de Kajuit neer te leggen, om een uitspraak te (laten) doen over de huidige stand van zaken betreffende de ventilatie van/in de Kajuit. De gemeente is eigenaar van het gebouw, en die zou in overleg met bijv. GGD en Gezondheidsdienst zich hierover moeten uitspreken.

Totdat we hierover meer duidelijkheid hebben, is besloten om nog geen activiteiten door KBO Boschweg in de Kajuit te laten plaatsvinden. Hopelijk kunnen we hierbij ook rekenen op uw steun en begrip. Een veilige en dus gezonde omgeving is voorwaarde voor het houden van onze activiteiten, zeker gezien ook de leeftijdsgroep van de deelnemers.