28 september 2020

Activiteiten gestart.

Op woensdag- en vrijdagmiddag wordt er weer (op afspraak) gebiljart. Vanaf ma 5 okt gaat ook de gym-ploeg weer wekelijks aan de gang. Daarnaast zijn we aan  het nagaan in hoeverre we de komende maanden een kienmiddag kunnen houden, en of er kansen zijn voor een kerstdiner, al dan niet in etappes.