30 januari 2023

ALV 2023

Onder redelijke belangstelling heeft KBO Boschweg de jaarvergadering met de leden (ALV) gehouden. In de Kajuit werden het jaarverslag en de financiële informatie doorgenomen. Ook werd stil gestaan bij de overleden leden. De geplande nieuwbouw voor het wijkgebouw werd uitgebreid besproken, en aan de hand van een 3D-film werd duidelijk hoe dit gebouw er van buiten en van binnen uit komt te zien. De bestuurssamenstelling blijft ongewijzigd.
Zoals gebruikelijk werd afgesloten met een gezellige nazit om op een aantal punten nog eens met elkaar van gedachten te wisselen. Voor foto’s zie de fotogalerij of via deze link.