Voorzitter / secretaris:

Wim Gevers, Oetelaarsestraat 13, 5481 XH Schijndel
Tel. 06 2126 1478
Mail: wim.gevers@home.nl

Penningmeester:

Christien Verbruggen, Boschweg 67, 5481 EC Schijndel
Tel. 073 54 70754 / 06 1282 8888
Mail: kboverbruggen@gmail.com

Bestuursleden:

Toon van de Meerakker, Wagenaarstraat 3, 5481 PP Schijndel
Tel. 073 55 15253 / 06 5570 4065
Mail: v.d.meerakker@hetnet.nl

Jan Wouters, Evertsenstraat 12, 5481 HV Schijndel
Tel. 073 54 75184 / 06 4283 9422
Mail: janwcwouters@home.nl

Jo Vermeulen, Cornelis Trompstraat 12, 5481 GS Schijndel
Tel. 073 54 76144 / 06 1541 7193
Mail: lvermeulen@home.nl

Ledenadministratie / beheer website (geen bestuursfunctie):

Frank Crul, Van Heemskerckstraat 9, 5481 GZ Schijndel
Tel. 06 2336 2369
Mail: frank.crul@gmail.com
 

 

Op de foto, vlnr: Wim Gevers, Toon van de Meerakker, Christien Verbruggen, Jan Wouters en Jo Vermeulen.