• Actief ouderenbeleid
  • Opkomen voor elkaar
  • Bevorderen sociale contacten
  • Elkaar helpen
  • Activiteiten op maat