Vaste activiteiten op de kalender in De Kajuit:

  • Woensdag soosmiddag met rikken, jokeren en biljarten.
  • Maandagmorgen gymnastiek.
  • Vrijdag soosmiddag met kaarten en biljarten
  • Eénmaal per maand vergadering van het bestuur, week voorafgaand aan ONS

Overige terugkomende activiteiten op de kalender:

  • Diner 3-4 keer per jaar in een Schijndels Restaurant.
  • Reisjes in voor- en najaar (mei, september).
  • Fietstochten (30 km) 6x in zomermaanden op donderdagmiddag.
  • Jeu de Boules om de 2 weken in zomermaanden op maandagmiddag